В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Контакти и служби    декларации по ЗПКОНПИ  
 декларации по ЗПКОНПИ

Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените от съдебните служители в Окръжен съд - Враца,

декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ


по ред

Имена (инициали)

ДЕКЛАРАЦИИ.

по чл. 35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ

Вх. № и дата на подаване

част II - Интереси

Вх. № и дата на подаване

1.      

В.А.К.

1/31.05.2018г.

изтегли

-

2.      

В.Ц.В.

2/31.05.2018г.

изтегли

-

3.      

М.И.К.

3/31.05.2018г.

изтегли

-

4.      

К.И.П.

4/31.05.2018г.

изтегли

-

5.      

Д.С.И.

5/31.05.2018г.

изтегли

-

6.      

Д.Т.П.

6/31.05.2018г.

изтегли

-

7.      

М.П.С

7/31.05.2018г.

изтегли

-

8.      

С.О.С.

8/01.06.2018г.

изтегли

-

9.      

Д.Н.В.

9/01.06.2018г.

изтегли

-

10.   

М.Ц.М.

10/01.06.2018г.

изтегли

-

11.   

С.Г.А.

11/01.06.2018г.

изтегли

-

12.   

А.Б.А.

12/01.06.2018г.

изтегли

-

13.   

Й.Д.Р.

13/01.06.2018г.

изтегли

-

14.   

В.Д.М.

14/04.06.2018г.

изтегли

-

15.   

К.Г.Н.

15/04.06.2018г.

изтегли

-

16.   

Е.И.Ф.

16/04.06.2018г.

изтегли

-

17.   

И.А.Ц.

17/05.06.2018г.

изтегли

-

18.   

М.Е.Г.

18/05.06.2018г.

изтегли

-

19.   

В.Т.В.

19/05.06.2018г.

изтегли

-

20.   

А.Ч.П.

20/05.06.2018г.

изтегли

-

21.   

Ц.Т.Ц.

21/06.06.2018г.

изтегли

-

22.   

В.К.Н.

22/06.06.2018г.

изтегли

-

23.   

М.Н.К.

23/06.06.2018г.

изтегли

-

24.   

Х.Т.Ц.

24/06.06.2018г.

изтегли

-

25.   

В.Т.П.

25/07.06.2018г.

изтегли

-

26.   

Л.Й.Х.

26/07.06.2018г.

изтегли

-

27.   

И.М.М.

27/07.06.2018г.

изтегли

-

28.   

Л.Б.Г.

28/07.06.2018г.

изтегли

-

29.   

В.Г.А.

29/07.06.2018г.

изтегли

-

30.   

Л.И.М.

30/14.09.2018г.

изтегли

-

31.   

Г.Е.В.

31/03.10.2018г.

изтегли

-

32.   

Л.Й.Х.

34/15.01.2019г.

изтегли

-

33.   

Л.Й.Х.

35/15.01.2019г.

изтегли

-

34.   

Й.Д.Р.

36/31.01.2019г.

изтегли

-

35.   

Й.Д.Р.

37/31.01.2019г.

изтегли

-

36.   

М.П.С.

38/14.02.2019г.

изтегли

-

37.   

М.П.С.

39/18.02.2019г.

изтегли

-

38.   

В.А.К.

40/18.02.2019г.

изтегли

-

39.   

М.К.Ц.

41/18.02.2019г.

изтегли

-

40.   

В.Ц.В.

42/19.02.2019г.

изтегли

-

41.   

В.Т.П.

43/19.02.2019г.

изтегли

-

42.   

М.Н.К.

45/06.03.2019г.

изтегли

-

43.   

M.A.K.

46/06.03.2019г.

изтегли

-

44.   

Д.И.М.

47/11.03.2019г.

изтегли

-

45.   

Л.И.М.

48/15.03.2019г.

изтегли

-

46.   

Л.Б.Г.

50/03.04.2019г.

изтегли

-

47.   

В.К.Н.

51/03.04.2019г.

изтегли

-

48.   

В.Д.М.

52/05.04.2019г.

изтегли

-

49.   

С.О.С.

53/05.04.2019г.

изтегли

-

50.   

К.И.П.

54/05.04.2019г.

изтегли

-

51.   

В.Т.В.

55/05.04.2019г.

изтегли

-

52.   

С.Г.А.

56/08.04.2019г.

изтегли

-

53.   

М.Ц.М.

57/08.04.2019г.

изтегли

-

54.   

И.М.М.

58/08.04.2019г.

изтегли

-

55.   

Х.Т.Ц.

59/11.04.2019г.

изтегли

-

56.   

В.Г.А.

60/17.04.2019г.

изтегли

-

57.   

М.Е.Г.

61/17.04.2019г.

изтегли

-

58.   

Г.Е.В.

62/17.04.2019г.

изтегли

-

59.   

А.Ч.П.

63/19.04.2019г.

изтегли

-

60.   

Д.Н.В.

64/19.04.2019г.

изтегли

-

61.   

А.Б.А.

65/22.04.2019г.

изтегли

-

62.   

И.А.Ц.

66/30.04.2019г.

изтегли

-

63.   

Е.И.Ф.

67/30.04.2019г.

изтегли

-

64.   

М.И.К.

68/02.05.2019г.

изтегли

-

65.   

Д.Т.П.

69/02.05.2019г.

изтегли

-

66.   

К.Г.Н.

70/13.05.2019г.

изтегли

-

67.   

Ц.Т.Ц.

71/15.05.2019г.

изтегли

-

68.   

Е.И.Ф.

72/29.05.2019г.

изтегли

-

69.   

Д.А.Х.

73/13.06.2019г.

изтегли

-

 

В Окръжен съд – Враца няма съдебни служители неподали декларации по ЗПКОНПИ за 2018г. и 2019г.

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР