В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Контакти и служби    декларации по ЗПКОНПИ  
 декларации по ЗПКОНПИ

Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените от съдебните служители в Окръжен съд - Враца,

декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ


по ред

Имена (инициали)

ДЕКЛАРАЦИИ.

по чл. 35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ

Вх. № и дата на подаване

част II - Интереси

Вх. № и дата на подаване

1.      

В.А.К.

1/31.05.2018г.

изтегли

-

2.      

В.Ц.В.

2/31.05.2018г.

изтегли

-

3.      

М.И.К.

3/31.05.2018г.

изтегли

-

4.      

К.И.П.

4/31.05.2018г.

изтегли

-

5.      

Д.С.И.

5/31.05.2018г.

изтегли

-

6.      

Д.Т.П.

6/31.05.2018г.

изтегли

-

7.      

М.П.С

7/31.05.2018г.

изтегли

-

8.      

С.О.С.

8/01.06.2018г.

изтегли

-

9.      

Д.Н.В.

9/01.06.2018г.

изтегли

-

10.   

М.Ц.М.

10/01.06.2018г.

изтегли

-

11.   

С.Г.А.

11/01.06.2018г.

изтегли

-

12.   

А.Б.А.

12/01.06.2018г.

изтегли

-

13.   

Й.Д.Р.

13/01.06.2018г.

изтегли

-

14.   

В.Д.М.

14/04.06.2018г.

изтегли

-

15.   

К.Г.Н.

15/04.06.2018г.

изтегли

-

16.   

Е.И.Ф.

16/04.06.2018г.

изтегли

-

17.   

И.А.Ц.

17/05.06.2018г.

изтегли

-

18.   

М.Е.Г.

18/05.06.2018г.

изтегли

-

19.   

В.Т.В.

19/05.06.2018г.

изтегли

-

20.   

А.Ч.П.

20/05.06.2018г.

изтегли

-

21.   

Ц.Т.Ц.

21/06.06.2018г.

изтегли

-

22.   

В.К.Н.

22/06.06.2018г.

изтегли

-

23.   

М.Н.К.

23/06.06.2018г.

изтегли

-

24.   

Х.Т.Ц.

24/06.06.2018г.

изтегли

-

25.   

В.Т.П.

25/07.06.2018г.

изтегли

-

26.   

Л.Й.Х.

26/07.06.2018г.

изтегли

-

27.   

И.М.М.

27/07.06.2018г.

изтегли

-

28.   

Л.Б.Г.

28/07.06.2018г.

изтегли

-

29.   

В.Г.А.

29/07.06.2018г.

изтегли

-

30.   

Л.И.М.

30/14.09.2018г.

изтегли

-

31.   

Г.Е.В.

31/03.10.2018г.

изтегли

-

32.   

Л.Й.Х.

34/15.01.2019г.

изтегли

-

33.   

Л.Й.Х.

35/15.01.2019г.

изтегли

-

34.   

Й.Д.Р.

36/31.01.2019г.

изтегли

-

35.   

Й.Д.Р.

37/31.01.2019г.

изтегли

-

36.   

М.П.С.

38/14.02.2019г.

изтегли

-

37.   

М.П.С.

39/18.02.2019г.

изтегли

-

38.   

В.А.К.

40/18.02.2019г.

изтегли

-

39.   

М.К.Ц.

41/18.02.2019г.

изтегли

-

40.   

В.Ц.В.

42/19.02.2019г.

изтегли

-

41.   

В.Т.П.

43/19.02.2019г.

изтегли

-

42.   

М.Н.К.

45/06.03.2019г.

изтегли

-

43.   

M.A.K.

46/06.03.2019г.

изтегли

-

44.   

Д.И.М.

47/11.03.2019г.

изтегли

-

45.   

Л.И.М.

48/15.03.2019г.

изтегли

-

46.   

Л.Б.Г.

50/03.04.2019г.

изтегли

-

47.   

В.К.Н.

51/03.04.2019г.

изтегли

-

48.   

В.Д.М.

52/05.04.2019г.

изтегли

-

49.   

С.О.С.

53/05.04.2019г.

изтегли

-

50.   

К.И.П.

54/05.04.2019г.

изтегли

-

51.   

В.Т.В.

55/05.04.2019г.

изтегли

-

52.   

С.Г.А.

56/08.04.2019г.

изтегли

-

53.   

М.Ц.М.

57/08.04.2019г.

изтегли

-

54.   

И.М.М.

58/08.04.2019г.

изтегли

-

55.   

Х.Т.Ц.

59/11.04.2019г.

изтегли

-

56.   

В.Г.А.

60/17.04.2019г.

изтегли

-

 

В Окръжен съд – Враца няма съдебни служители неподали декларации по ЗПКОНПИ за 2018г.

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР