В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Образци на документи  
 Образци на документи по дела на ОС-Враца

1. Заявление за преписи и копия по ГД/ТД/ФД
2. Заявление за преписи и копия по НД
3. Заявление за преписи и копия по ЧНД
4. Молба за издаване на изпълнителен лист
5. Заявление за издаване на удостоверение  за актуално състояние
6. Заявление за издаване на удостоверение, че ЮЛНЦ не е в ликвидация
7. Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност


3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР