В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Бюджет
 Образци на документи  
 Образци на документи по дела на ОС-Враца

1. Заявление за преписи и копия по ГД/ТД/ФД
2. Заявление за преписи и копия по НД
3. Заявление за преписи и копия по ЧНД
4. Молба за издаване на изпълнителен лист
5. Заявление за издаване на удостоверение  за актуално състояние
6. Заявление за издаване на удостоверение, че ЮЛНЦ не е в ликвидация
7. Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност


3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР