В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Образци на документи  
 Образци на документи по дела на ОС-Враца

1. Заявление за преписи и копия по ГД/ТД/ФД
2. Заявление за преписи и копия по НД
3. Заявление за преписи и копия по ЧНД
4. Молба за издаване на изпълнителен лист
5. Заявление за издаване на удостоверение  за актуално състояние
6. Заявление за издаване на удостоверение, че ЮЛНЦ не е в ликвидация
7. Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност


3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР