В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Актуален списък на Вещи лица  
 

 

АКТУАЛЕН СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд-Враца и Административен съд-Враца за 2019 г.

Утвърден с решение по протокол от 23.10.2018г., т.4  на Комисията  по чл.401, ал.1 от ЗСВ

(Публикуван в ДВ. бр.8 от 25.01.2019г.)

 3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР