В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Контакти и служби    Декларации по ЗПУКИ  
 Декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Закон за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси

Подадени декларации по ЗПУКИ от служителите при Окръжен съд Враца:


по ред

Име (три имена)

Подадена декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Подадена декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Подадена декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ

1

В. П. М.

да

да

   
2

В.  А. К.

да

да

   
3

В. Г. А.

да

да

   
4

Л. Б. Г.

да

да

   
5

Х. Т. Ц.

да

да

   
6

В. К. Н.

да

да

   
7

В. Ц. В.

да

да

   
8

И. М. Г.

да

да

   
9

М. Н. К.

да

да

   
10

М. Е. Г.

да

да

   
11

Д. Н. В.

да

да

   
12

Е. И. Ф.

да

да

   
13

Ц. Т. Ц.

да

да

   
14

Д. С. И.

да

да

   
15

С. Г. А.

да

да

   
16

Л. Й. Х.

да

да

   
17

В. Д. М.

да

да

   
18

И. А. Ц.

да

да

   
19

М. И. К.

да

да

   
20

М. П. С.

да

да

   
21

В. Т. П.

да

да

   
22

А. Б. А.

да

да

да да да

 
23

Д. Т. П.

да

да

   
24

К. И. П.

да

да

   
25

Й. Д. Р.

да

да

   
26

А. Ч. П.

да

да

   
27 К. Г. Н. да да    
28 М. Ц. М. да да    
29 С. О. С. да да    
30 В. Т. В. да да    


3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР