В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Контакти и служби    Декларации по ЗПУКИ  
 Декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Закон за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси

Подадени декларации по ЗПУКИ от служителите при Окръжен съд Враца:


по ред

Име (три имена)

Подадена декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Подадена декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Подадена декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ

1

В. П. М.

да

да

   
2

В.  А. К.

да

да

   
3

В. Г. А.

да

да

   
4

Л. Б. Г.

да

да

   
5

Х. Т. Ц.

да

да

   
6

В. К. Н.

да

да

   
7

В. Ц. В.

да

да

   
8

И. М. Г.

да

да

   
9

М. Н. К.

да

да

   
10

М. Е. Г.

да

да

   
11

Д. Н. В.

да

да

   
12

Е. И. Ф.

да

да

   
13

Ц. Т. Ц.

да

да

   
14

Д. С. И.

да

да

   
15

С. Г. А.

да

да

   
16

Л. Й. Х.

да

да

   
17

В. Д. М.

да

да

   
18

И. А. Ц.

да

да

   
19

М. И. К.

да

да

   
20

М. П. С.

да

да

   
21

В. Т. П.

да

да

   
22

А. Б. А.

да

да

да да да

 
23

Д. Т. П.

да

да

   
24

К. И. П.

да

да

   
25

Й. Д. Р.

да

да

   
26

А. Ч. П.

да

да

   
27 К. Г. Н. да да    
28 М. Ц. М. да да    
29 С. О. С. да да    
30 В. Т. В. да да    


3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР