В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Бюджет
 Вътрешни правила  
 Вътрешни правила за работа на съда

Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на Окръжен съд Враца

Правила за достъп до обществена информация в Окръжен съд Враца

Правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица и за защита на лицата, подали сигнали за корупция  в Окръжен съд  Враца

Правила за случайно разпределение на делата на основание чл. 9, ал. 1 от ЗСВ в Окръжен съд Враца

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС;
-----------------Приложение

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА  ЗА ПЕРИОДА 2016г. - 2020г.

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП НА АДВОКАТИ ДО ДЕЛАТА

ПЛАН И ВРЕМЕВИ  СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР