В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Бюджет
 Окръжен съд    Обяви/Конкурси  
 ОКРЪЖЕН СЪД-ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за ученическо есе на тема

"Общество, закон, съд - очаквания и реалност"

 

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на конкурса за ученическо есе

през 2017 г.

 

1/ В конкурса могат да участват ученици от 11-и и 12-и класове на училищата-партньори в образователната програма за учебната 2017/2018 г. - СУ "Христо Ботев", гр.Враца, ПЕГ "Йоан Екзарх", гр.Враца, СУ "Козма Тричков", гр.Враца и СУ "Васил Кънчов", гр.Враца.

 

2/ Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 17:00 часа на 30.11.2017 г. на адрес: гр.Враца, ул."Христо Ботев" № 29, Регистратура на Окръжен съд-Враца или на e-mail: оs.vrаса@аbv.bg.

 

3/ Целта на инициативата е да се провокират творческите търсения на учениците, да се повиши правната им култура и вниманието към съдебната власт.

 

4/ Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;

- пълно наименование на училището, клас;

- електронен адрес и телефонен номер на участника.

 

5/ Всеки участник има право да участва с едно есе.

 

6/ Конкурсните работи трябва да отговарят на следните изисквания:

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

-Обем: до 3 печатни страници, формат А4;

- Шрифт: Times New Roman;

-Размер на шрифта: 14.

 

7/ Критерии при оценяването:

-Демонстриране на познания по темата;

-Теза, съответстваща на формулираната тема;

-Оригиналност и творчески подход;

-Недвусмислено изразяване на лична позиция;

-Удачно подбрани аргументи;

-Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

-Спазване на езиковите норми.

 

8/ Победителите, класирани на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място ще бъдат наградени с парични награди.

9/ Връчването на наградите и грамоти за участие ще се проведе в Деня на отворените врати на 08.12.2017 г. в 11:00 часа в Окръжен съд-Враца.

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на Окръжен съд-Враца в Раздел "Обяви/Конкурси".

Публикувано на 25.10.2017г.

След проведен конкурс за ученическо есе на тема "Общество, закон, съд - очаквания и реалност", бе направено класиране на постъпилите 20 броя есета.

На първо място бе класирано есето на Михаил Орлинов Митев, от 12Б клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Враца, което публикуваме ТУК.

Бе връчена и специална награда, учредена от съдиите на Михаела Красимирова Николова от 10А клас на СУ “Васил Кънчов“ гр. Враца, което също публикуваме ТУК.


3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР