В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни актове    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 14.1.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 271/2018 Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
15.1.2019 9:30
2 Търговско дело No 118/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.1.2019 9:30
3 НОХД No 236/2018 Квалифицирани състави на престъпление по служба Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
15.1.2019 10:00
4 Търговско дело No 38/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.1.2019 10:00
5 Търговско дело No 49/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.1.2019 10:30
6 Търговско дело No 78/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.1.2019 11:00
7 Търговско дело No 132/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.1.2019 11:00
8 Търговско дело No 53/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.1.2019 11:30
9 Търговско дело No 61/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.1.2019 14:00
10 Търговско дело No 68/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
15.1.2019 15:00
11 НОХД No 607/2017 Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
16.1.2019 10:00
12 НОХД No 13/2019 Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
16.1.2019 11:00
13 ВЧНД No 616/2018 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
17.1.2019 9:30
14 ЧНД No 6/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
17.1.2019 10:00
15 ЧНД No 7/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
17.1.2019 10:00
16 Гражданско дело (В) No 643/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
18.1.2019 10:00
17 Гражданско дело (В) No 672/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
18.1.2019 10:00
18 Гражданско дело (В) No 675/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
18.1.2019 10:00
19 ЧНД No 12/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
18.1.2019 11:00
20 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
21.1.2019 10:00
21 Търговско дело No 76/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
22.1.2019 9:30
22 Търговско дело No 41/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
22.1.2019 10:00
23 Търговско дело No 5/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
22.1.2019 11:00
24 Търговско дело No 84/2018 Иск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
22.1.2019 11:00
25 Гражданско дело (В) No 624/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
23.1.2019 9:30
26 Гражданско дело (В) No 667/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
23.1.2019 9:30
27 Гражданско дело (В) No 669/2018 Искове за недействителност на правни сделки Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
23.1.2019 9:30
28 Гражданско дело (В) No 678/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
23.1.2019 9:30
29 Гражданско дело (В) No 680/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
23.1.2019 9:30
30 Гражданско дело (В) No 684/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
23.1.2019 9:30
31 Гражданско дело (В) No 694/2018 Искове по КЗ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
23.1.2019 9:30
32 Гражданско дело (В) No 14/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
23.1.2019 9:30
33 Гражданско дело (В) No 358/2018 Делба Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
23.1.2019 10:00
34 Гражданско дело (В) No 511/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
23.1.2019 10:00
35 Гражданско дело (В) No 568/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
23.1.2019 10:00
36 Гражданско дело (В) No 599/2018 Делба Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
23.1.2019 10:00
37 Гражданско дело (В) No 623/2018 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
23.1.2019 10:00
38 Гражданско дело (В) No 653/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
23.1.2019 10:00
39 Гражданско дело (В) No 683/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
23.1.2019 10:00
40 Гражданско дело (В) No 693/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
23.1.2019 10:00
41 Гражданско дело (В) No 7/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
23.1.2019 10:00
42 НОХД No 257/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
23.1.2019 10:00
43 НОХД No 269/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
23.1.2019 10:00
44 ВНОХД No 632/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
24.1.2019 9:00
45 ВНОХД No 343/2018 Умишлен палеж Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
24.1.2019 10:00
46 ВНОХД No 504/2018 Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
24.1.2019 10:00
47 Търговско дело No 123/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
25.1.2019 9:00
48 НОХД No 496/2018 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
25.1.2019 10:00
49 Търговско дело No 90/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
25.1.2019 11:30
50 Търговско дело No 120/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
25.1.2019 14:00
51 НОХД No 264/2018 Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
28.1.2019 10:00
52 Търговско дело No 118/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
29.1.2019 9:30
53 НОХД No 416/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
29.1.2019 10:00
54 Търговско дело No 91/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
29.1.2019 10:00
55 Търговско дело No 129/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
29.1.2019 10:00
56 Търговско дело No 44/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
29.1.2019 10:30
57 Търговско дело No 72/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
29.1.2019 11:00
58 Търговско дело No 99/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
29.1.2019 11:00
59 Гражданско дело No 671/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
31.1.2019 10:00
60 Гражданско дело No 418/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
31.1.2019 10:00
61 ВНЧХД No 625/2018 Клевета и квалифицирана клевета Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
31.1.2019 10:30
62 Търговско дело No 97/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
5.2.2019 10:00
63 Търговско дело No 60/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
5.2.2019 10:30
64 Търговско дело No 101/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
5.2.2019 10:30
65 Търговско дело No 80/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
5.2.2019 11:00
66 Търговско дело No 142/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
5.2.2019 14:00
67 Гражданско дело (В) No 691/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
6.2.2019 9:30
68 Гражданско дело No 150/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
7.2.2019 10:00
69 Гражданско дело (В) No 4/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
8.2.2019 10:00
70 Търговско дело No 13/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
8.2.2019 10:00
71 Търговско дело No 116/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
8.2.2019 10:30
72 Търговско дело No 88/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
8.2.2019 11:00
73 Търговско дело No 54/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
12.2.2019 9:00
74 Търговско дело No 62/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
12.2.2019 11:30
75 Гражданско дело (В) No 654/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
13.2.2019 9:30
76 Гражданско дело (В) No 677/2018 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
13.2.2019 9:30
77 Гражданско дело (В) No 2/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.2.2019 9:30
78 Гражданско дело (В) No 639/2018 Имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.2.2019 10:00
79 Гражданско дело (В) No 689/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.2.2019 10:00
80 Търговско дело No 128/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
15.2.2019 11:00
81 Търговско дело No 5/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.2.2019 9:30
82 Търговско дело No 46/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.2.2019 10:00
83 Търговско дело No 110/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.2.2019 10:00
84 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.2.2019 10:30
85 Търговско дело No 66/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.2.2019 11:00
86 Търговско дело No 121/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.2.2019 11:30
87 НОХД No 487/2018 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
20.2.2019 10:00
88 Търговско дело No 71/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
22.2.2019 9:30
89 Търговско дело No 30/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
22.2.2019 11:00
90 Търговско дело No 114/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
26.2.2019 9:30
91 Търговско дело No 50/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
5.3.2019 10:00
92 Търговско дело No 117/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
12.3.2019 10:00
93 Търговско дело No 108/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
12.3.2019 10:30
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР