В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни актове    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 24.7.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧНД No 357/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
24.7.2018 9:30
2 ЧНД No 358/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
24.7.2018 9:30
3 ЧНД No 360/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
24.7.2018 9:30
4 ЧНД No 361/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
24.7.2018 9:30
5 ЧНД No 362/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
24.7.2018 9:30
6 ВЧНД No 363/2018 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
25.7.2018 9:30
7 ВЧНД No 364/2018 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
25.7.2018 9:30
8 Гражданско дело No 252/2018 Вещни искове Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
26.7.2018 11:00
9 ЧНД No 366/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
27.7.2018 11:00
10 Търговско дело No 59/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
31.7.2018 10:30
11 Търговско дело No 60/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
31.7.2018 10:30
12 Гражданско дело (В) No 402/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
1.8.2018 9:30
13 Гражданско дело (В) No 410/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
1.8.2018 9:30
14 Гражданско дело (В) No 390/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
1.8.2018 10:00
15 Гражданско дело No 439/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
7.8.2018 9:30
16 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
7.8.2018 9:30
17 Търговско дело No 49/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
7.8.2018 10:00
18 Търговско дело No 89/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
7.8.2018 10:00
19 Търговско дело No 25/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
7.8.2018 10:30
20 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
14.8.2018 9:30
21 Гражданско дело No 290/2004 Производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
14.8.2018 10:00
22 Търговско дело No 19/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
14.8.2018 14:00
23 НОХД No 319/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
21.8.2018 9:30
24 НОХД No 65/2018 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
22.8.2018 9:30
25 НОХД No 257/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
29.8.2018 9:30
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР