В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни актове    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 2.1.2020г. до 31.3.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧНД No 562/2019 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
3.1.2020 10:00
2 Гражданско дело (В) No 718/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
6.1.2020 10:00
3 Търговско дело No 43/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
7.1.2020 10:00
4 Търговско дело No 169/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
7.1.2020 10:00
5 Търговско дело No 133/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
7.1.2020 10:30
6 Търговско дело No 127/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
7.1.2020 11:00
7 Търговско дело No 41/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
7.1.2020 11:00
8 НОХД No 485/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
8.1.2020 9:30
9 НОХД No 325/2019 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
9.1.2020 9:30
10 НОХД No 474/2019 Безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
10.1.2020 9:30
11 Търговско дело No 127/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
10.1.2020 10:00
12 Търговско дело No 107/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
10.1.2020 10:30
13 Търговско дело No 147/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
10.1.2020 11:00
14 Търговско дело No 106/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
10.1.2020 11:30
15 НОХД No 443/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
14.1.2020 9:30
16 Търговско дело No 134/2019 Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
14.1.2020 9:30
17 Търговско дело No 81/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
14.1.2020 10:00
18 Търговско дело No 1/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
14.1.2020 11:00
19 Търговско дело No 160/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
14.1.2020 11:30
20 Търговско дело No 120/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
14.1.2020 14:30
21 НОХД No 343/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
15.1.2020 10:00
22 ВНОХД No 518/2019 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
16.1.2020 9:00
23 Гражданско дело (В) No 684/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
17.1.2020 9:30
24 Гражданско дело (В) No 692/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
17.1.2020 9:30
25 Гражданско дело (В) No 693/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
17.1.2020 9:30
26 Гражданско дело (В) No 703/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
17.1.2020 9:30
27 Гражданско дело (В) No 666/2019 Делба Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
17.1.2020 10:00
28 Гражданско дело (В) No 695/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
17.1.2020 10:00
29 Гражданско дело (В) No 709/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
17.1.2020 10:00
30 Гражданско дело (В) No 727/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
17.1.2020 10:00
31 Търговско дело No 126/2019 Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.1.2020 10:00
32 Търговско дело No 109/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.1.2020 10:30
33 Търговско дело No 92/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.1.2020 11:00
34 Търговско дело No 102/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.1.2020 11:00
35 Гражданско дело No 384/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
17.1.2020 11:30
36 АНД No 561/2019 Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
21.1.2020 9:30
37 Гражданско дело (В) No 517/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
22.1.2020 9:30
38 НОХД No 540/2019 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
22.1.2020 9:30
39 Гражданско дело (В) No 451/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
22.1.2020 10:00
40 ВНОХД No 543/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
23.1.2020 9:00
41 НОХД No 553/2019 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
28.1.2020 9:30
42 Търговско дело No 72/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
28.1.2020 10:00
43 Търговско дело No 25/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
28.1.2020 10:30
44 Търговско дело No 108/2019 Други търговски дела Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
28.1.2020 11:30
45 Търговско дело No 140/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
28.1.2020 14:00
46 Гражданско дело (В) No 593/2019 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 9:30
47 Гражданско дело (В) No 597/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
29.1.2020 9:30
48 Гражданско дело (В) No 599/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 9:30
49 Гражданско дело (В) No 611/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
29.1.2020 9:30
50 Гражданско дело (В) No 632/2019 Искове за развод и недействителност на брака Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
29.1.2020 9:30
51 Гражданско дело (В) No 673/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
29.1.2020 9:30
52 Гражданско дело (В) No 699/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
29.1.2020 9:30
53 Гражданско дело (В) No 700/2019 Искове за трудово възнаграждение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 9:30
54 Гражданско дело (В) No 362/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 10:00
55 Гражданско дело (В) No 604/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 10:00
56 Гражданско дело (В) No 671/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
29.1.2020 10:00
57 Гражданско дело (В) No 323/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
РОСИЦА ИВАНОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
29.1.2020 10:30
58 Търговско дело No 158/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
31.1.2020 9:00
59 Гражданско дело (В) No 665/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
31.1.2020 9:30
60 Гражданско дело (В) No 722/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
31.1.2020 9:30
61 Гражданско дело (В) No 697/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
31.1.2020 10:00
62 Търговско дело No 122/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
31.1.2020 10:00
63 Търговско дело No 115/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
31.1.2020 10:30
64 Гражданско дело No 89/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
31.1.2020 11:30
65 Търговско дело No 77/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
31.1.2020 11:30
66 Търговско дело No 41/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
4.2.2020 10:00
67 НОХД No 487/2018 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
5.2.2020 10:00
68 Гражданско дело No 150/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
6.2.2020 10:00
69 ВАНД No 544/2019 Производства по приложението на чл.78а НК Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
6.2.2020 10:30
70 Търговско дело No 143/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
7.2.2020 10:00
71 Търговско дело No 153/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
7.2.2020 10:30
72 Търговско дело No 35/2019 Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
11.2.2020 9:30
73 Търговско дело No 80/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
11.2.2020 10:30
74 Търговско дело No 114/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
11.2.2020 10:30
75 Търговско дело No 91/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
11.2.2020 11:00
76 Гражданско дело (В) No 679/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
12.2.2020 9:30
77 Гражданско дело (В) No 707/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
12.2.2020 9:30
78 Гражданско дело (В) No 725/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
12.2.2020 9:30
79 Гражданско дело No 578/2019 Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.2.2020 10:00
80 Търговско дело No 117/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.2.2020 10:00
81 Търговско дело No 138/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.2.2020 10:00
82 Търговско дело No 20/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.2.2020 10:30
83 Търговско дело No 150/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.2.2020 10:30
84 Гражданско дело No 399/2019 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
20.2.2020 10:00
85 Търговско дело No 67/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
21.2.2020 10:30
86 Търговско дело No 142/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
25.2.2020 9:30
87 Търговско дело No 30/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
25.2.2020 10:30
88 Гражданско дело (В) No 691/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
26.2.2020 9:30
89 Гражданско дело (В) No 701/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
26.2.2020 9:30
90 Гражданско дело (В) No 729/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
26.2.2020 9:30
91 Гражданско дело (В) No 728/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
26.2.2020 10:00
92 Търговско дело No 5/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
31.3.2020 10:30
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР