В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Бюджет
 Окръжен съд    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 1.4.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 85/2018 Искове за недействителност на правни сделки Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.4.2018 9:30
2 Гражданско дело (В) No 94/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.4.2018 9:30
3 Гражданско дело (В) No 122/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
20.4.2018 9:30
4 Гражданско дело (В) No 139/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.4.2018 9:30
5 Гражданско дело (В) No 164/2018 Искове по ЗОДОВ Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
20.4.2018 9:30
6 Гражданско дело (В) No 1/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
20.4.2018 10:00
7 Гражданско дело (В) No 128/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.4.2018 10:00
8 Гражданско дело (В) No 106/2018 Искове за развод и недействителност на брака Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.4.2018 10:30
9 Гражданско дело No 576/2017 Искове по СК - за произход Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
20.4.2018 11:00
10 Гражданско дело No 115/2018 Искове по СК - за произход Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
20.4.2018 11:00
11 НОХД No 42/2018 Убийство по чл.115 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
24.4.2018 9:30
12 НОХД No 131/2018 Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
24.4.2018 9:30
13 Търговско дело No 63/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
24.4.2018 10:00
14 Търговско дело No 89/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
24.4.2018 10:00
15 Търговско дело No 110/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
24.4.2018 11:00
16 Търговско дело No 5/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.4.2018 11:00
17 Търговско дело No 108/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
24.4.2018 11:00
18 Търговско дело No 118/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
24.4.2018 14:00
19 Гражданско дело (В) No 97/2018 Искове за недействителност на правни сделки Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
25.4.2018 9:30
20 Гражданско дело (В) No 150/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
25.4.2018 9:30
21 НОХД No 86/2018 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
25.4.2018 9:30
22 НОХД No 153/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
25.4.2018 9:30
23 Гражданско дело (В) No 90/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
25.4.2018 10:00
24 Гражданско дело (В) No 3/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
25.4.2018 10:30
25 ВНЧХД No 119/2018 Лека телесна повреда Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
26.4.2018 9:00
26 ВНОХД No 173/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
26.4.2018 9:00
27 ВЧНД No 187/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
26.4.2018 9:00
28 ВЧНД No 209/2018 Производство по молби за реабилитация Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
26.4.2018 9:00
29 Гражданско дело No 151/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
26.4.2018 9:30
30 НОХД No 607/2017 Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
26.4.2018 10:00
31 ВНОХД No 164/2018 Квалифицирани състави на хулиганство Председател и докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
26.4.2018 10:30
32 ВЧНД No 190/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Председател и докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
26.4.2018 10:30
33 НОХД No 670/2017 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
27.4.2018 9:30
34 Гражданско дело (В) No 184/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
2.5.2018 10:00
35 ВНОХД No 132/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
3.5.2018 9:00
36 НОХД No 462/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
3.5.2018 10:00
37 Гражданско дело (В) No 162/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
4.5.2018 9:30
38 НОХД No 65/2018 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
8.5.2018 9:30
39 Търговско дело No 115/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
8.5.2018 9:30
40 Търговско дело No 24/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
8.5.2018 10:30
41 Търговско дело No 86/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
8.5.2018 11:00
42 Търговско дело No 19/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
8.5.2018 14:00
43 Търговско дело No 105/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
8.5.2018 14:30
44 Гражданско дело (В) No 187/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
9.5.2018 9:30
45 Гражданско дело (В) No 202/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
9.5.2018 9:30
46 Гражданско дело (В) No 203/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
9.5.2018 9:30
47 Гражданско дело (В) No 206/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
9.5.2018 9:30
48 Гражданско дело (В) No 199/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
9.5.2018 10:00
49 ВНОХД No 211/2018 Квалифицирани състави на телесна повреда Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
10.5.2018 9:00
50 Гражданско дело No 565/2017 Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
10.5.2018 10:00
51 ВНЧХД No 94/2018 Клевета и квалифицирана клевета Председател и докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
10.5.2018 10:30
52 НОХД No 147/2018 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
14.5.2018 9:30
53 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
15.5.2018 10:00
54 Гражданско дело (В) No 140/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
16.5.2018 9:30
55 Гражданско дело (В) No 137/2018 Делба Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
16.5.2018 10:00
56 Гражданско дело (В) No 191/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
16.5.2018 10:00
57 Гражданско дело (В) No 208/2018 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
16.5.2018 10:00
58 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
16.5.2018 10:00
59 Търговско дело No 15/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
22.5.2018 9:30
60 Търговско дело No 31/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
22.5.2018 9:30
61 Търговско дело No 76/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
22.5.2018 10:00
62 Търговско дело No 13/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
22.5.2018 11:00
63 Гражданско дело (В) No 201/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
23.5.2018 10:00
64 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
25.5.2018 9:30
65 Търговско дело No 16/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
29.5.2018 9:30
66 Търговско дело No 25/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
29.5.2018 9:30
67 Търговско дело No 27/2010 Производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
29.5.2018 10:30
68 Търговско дело No 66/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
29.5.2018 11:00
69 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
30.5.2018 9:30
70 Гражданско дело No 507/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
31.5.2018 11:00
71 Търговско дело No 100/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
5.6.2018 9:30
72 Търговско дело No 115/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
5.6.2018 11:00
73 ВНЧХД No 208/2018 Лека телесна повреда Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
7.6.2018 9:00
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР