В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни актове    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 13.8.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧНД No 339/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
13.8.2019 9:30
2 Търговско дело No 116/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
13.8.2019 9:30
3 Търговско дело No 104/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
13.8.2019 10:30
4 НОХД No 125/2019 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
20.8.2019 10:00
5 Търговско дело No 142/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
20.8.2019 10:30
6 Търговско дело No 97/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
20.8.2019 11:00
7 Търговско дело No 21/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
20.8.2019 14:00
8 Гражданско дело (В) No 386/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
21.8.2019 9:30
9 Гражданско дело (В) No 388/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
21.8.2019 9:30
10 Гражданско дело (В) No 394/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
21.8.2019 9:30
11 Гражданско дело (В) No 396/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
21.8.2019 9:30
12 Гражданско дело (В) No 428/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
21.8.2019 9:30
13 Гражданско дело (В) No 372/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
21.8.2019 10:00
14 Гражданско дело (В) No 410/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
21.8.2019 10:00
15 Гражданско дело (В) No 429/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
21.8.2019 10:00
16 Гражданско дело (В) No 467/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
21.8.2019 11:00
17 Търговско дело No 65/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
3.9.2019 9:00
18 Търговско дело No 9/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
3.9.2019 9:30
19 Търговско дело No 36/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
3.9.2019 10:00
20 Търговско дело No 38/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
3.9.2019 10:30
21 Търговско дело No 93/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
3.9.2019 11:30
22 Търговско дело No 72/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.9.2019 15:00
23 Гражданско дело (В) No 360/2019 Искове по ЗОДОВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
4.9.2019 9:30
24 Гражданско дело (В) No 364/2019 Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
4.9.2019 9:30
25 Гражданско дело (В) No 366/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
4.9.2019 9:30
26 Гражданско дело No 384/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
5.9.2019 10:30
27 Търговско дело No 49/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.9.2019 9:00
28 Търговско дело No 16/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.9.2019 9:30
29 НОХД No 496/2018 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
10.9.2019 10:00
30 Търговско дело No 161/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.9.2019 10:00
31 Търговско дело No 121/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.9.2019 10:00
32 Търговско дело No 157/2018 Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.9.2019 10:30
33 Търговско дело No 30/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.9.2019 11:30
34 Търговско дело No 120/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
13.9.2019 9:00
35 Търговско дело No 76/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
13.9.2019 9:30
36 Търговско дело No 25/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
13.9.2019 10:00
37 Търговско дело No 12/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
13.9.2019 11:00
38 Търговско дело No 10/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
13.9.2019 11:30
39 Търговско дело No 17/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.9.2019 9:00
40 НОХД No 290/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
17.9.2019 9:30
41 Търговско дело No 28/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.9.2019 9:30
42 НОХД No 26/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
17.9.2019 10:00
43 Търговско дело No 84/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.9.2019 10:00
44 Търговско дело No 27/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.9.2019 10:30
45 ВНОХД No 258/2019 Престъпления против горското стопанство Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
19.9.2019 9:00
46 ВНЧХД No 266/2019 Лека телесна повреда Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
19.9.2019 9:00
47 Гражданско дело No 169/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
19.9.2019 10:00
48 Гражданско дело No 671/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
19.9.2019 10:30
49 Търговско дело No 13/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
20.9.2019 10:00
50 Търговско дело No 60/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
20.9.2019 10:30
51 Търговско дело No 154/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
20.9.2019 11:00
52 Търговско дело No 19/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.9.2019 10:00
53 Търговско дело No 24/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.9.2019 11:00
54 НОХД No 257/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
25.9.2019 10:00
55 ВАНД No 180/2019 Производства по приложението на чл.78а НК Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
26.9.2019 9:00
56 ВНЧХД No 297/2019 Обида и квалифицирана обида Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
26.9.2019 9:00
57 Гражданско дело No 594/2017 Вещни искове Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
27.9.2019 9:30
58 Гражданско дело (В) No 389/2019 Искове по ЗОДОВ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
27.9.2019 9:30
59 Гражданско дело (В) No 397/2019 Искове по ЗОДОВ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
27.9.2019 9:30
60 Гражданско дело (В) No 425/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
27.9.2019 9:30
61 Гражданско дело (В) No 453/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
27.9.2019 9:30
62 Гражданско дело (В) No 455/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
27.9.2019 9:30
63 Гражданско дело (В) No 524/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
27.9.2019 10:00
64 Гражданско дело (В) No 392/2019 Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
27.9.2019 10:00
65 Гражданско дело (В) No 406/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
27.9.2019 10:00
66 Търговско дело No 56/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
27.9.2019 10:00
67 Гражданско дело (В) No 293/2019 Делба Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
27.9.2019 10:30
68 Гражданско дело (В) No 335/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
27.9.2019 10:30
69 Търговско дело No 71/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
27.9.2019 10:30
70 Търговско дело No 50/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
27.9.2019 11:00
71 Търговско дело No 1/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
27.9.2019 11:30
72 Гражданско дело (В) No 352/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
30.9.2019 9:30
73 Гражданско дело (В) No 363/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
30.9.2019 9:30
74 Гражданско дело (В) No 407/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
30.9.2019 9:30
75 Гражданско дело (В) No 417/2019 Искове за недействителност на правни сделки Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
30.9.2019 9:30
76 Гражданско дело (В) No 323/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
РОСИЦА ИВАНОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
30.9.2019 10:00
77 Гражданско дело (В) No 354/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
30.9.2019 10:00
78 Търговско дело No 74/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
1.10.2019 9:30
79 Гражданско дело No 447/2018 Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
1.10.2019 10:00
80 Търговско дело No 41/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
1.10.2019 10:00
81 Търговско дело No 64/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
1.10.2019 10:30
82 ВНОХД No 239/2019 Самоуправство Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
3.10.2019 9:00
83 Гражданско дело (В) No 430/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
4.10.2019 9:30
84 Търговско дело No 69/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
4.10.2019 10:00
85 Търговско дело No 73/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
4.10.2019 10:30
86 Търговско дело No 117/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
8.10.2019 10:00
87 Търговско дело No 39/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
8.10.2019 10:30
88 Търговско дело No 20/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
8.10.2019 11:00
89 Гражданско дело (В) No 411/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
9.10.2019 9:30
90 Гражданско дело (В) No 426/2019 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
9.10.2019 9:30
91 Гражданско дело (В) No 433/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
9.10.2019 9:30
92 Гражданско дело (В) No 446/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
9.10.2019 9:30
93 Гражданско дело (В) No 449/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
9.10.2019 9:30
94 Гражданско дело (В) No 362/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
9.10.2019 10:00
95 Гражданско дело No 210/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
9.10.2019 11:00
96 Търговско дело No 51/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
15.10.2019 9:30
97 Търговско дело No 63/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
15.10.2019 10:00
98 Търговско дело No 45/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
15.10.2019 10:30
99 Търговско дело No 75/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
15.10.2019 11:00
100 ЧНД No 141/2019 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
15.10.2019 11:15
101 Гражданско дело No 378/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
17.10.2019 11:00
102 Гражданско дело (В) No 419/2019 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
23.10.2019 9:30
103 Гражданско дело No 150/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
31.10.2019 10:00
104 Гражданско дело (В) No 454/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
13.11.2019 9:30
105 Гражданско дело No 670/2018 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
14.11.2019 10:00
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР