В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
 Окръжен съд    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 23.10.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 569/2017 Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
24.10.2017 9:30
2 Търговско дело No 70/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
24.10.2017 9:30
3 Търговско дело No 55/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.10.2017 10:00
4 Търговско дело No 71/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.10.2017 10:30
5 Търговско дело No 82/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.10.2017 10:30
6 Търговско дело No 64/2017 Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.10.2017 11:00
7 Търговско дело No 21/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.10.2017 14:00
8 Гражданско дело (В) No 417/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
25.10.2017 9:30
9 Гражданско дело (В) No 461/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
25.10.2017 9:30
10 Гражданско дело (В) No 467/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
25.10.2017 9:30
11 Гражданско дело (В) No 489/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
25.10.2017 9:30
12 НОХД No 462/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
25.10.2017 9:30
13 Гражданско дело (В) No 479/2017 Делба Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
25.10.2017 10:00
14 Гражданско дело (В) No 481/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
25.10.2017 10:00
15 Гражданско дело (В) No 501/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
25.10.2017 10:00
16 Гражданско дело (В) No 454/2017 Искове за недействителност на правни сделки Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
25.10.2017 10:30
17 ВЧНД No 535/2017 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
26.10.2017 9:00
18 ВНОХД No 541/2017 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
26.10.2017 9:00
19 ВНОХД No 548/2017 Неплащане на издръжка Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
26.10.2017 9:00
20 Гражданско дело No 215/2017 Вещни искове Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
26.10.2017 10:00
21 Търговско дело No 46/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
26.10.2017 10:00
22 Търговско дело No 59/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
31.10.2017 9:30
23 Търговско дело No 133/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
31.10.2017 14:30
24 Гражданско дело (В) No 530/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
1.11.2017 9:30
25 Гражданско дело (В) No 552/2017 Делба Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
1.11.2017 9:30
26 Гражданско дело (В) No 516/2017 Искове по ЗОДОВ Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
1.11.2017 10:00
27 Гражданско дело (В) No 546/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
1.11.2017 10:00
28 Гражданско дело (В) No 555/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
1.11.2017 10:00
29 Гражданско дело (В) No 534/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
1.11.2017 10:30
30 Гражданско дело (В) No 470/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
3.11.2017 9:30
31 Гражданско дело (В) No 521/2017 Искове за трудово възнаграждение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
3.11.2017 9:30
32 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
7.11.2017 9:30
33 Търговско дело No 88/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
7.11.2017 9:30
34 Търговско дело No 11/2017 Други търговски дела Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
7.11.2017 10:00
35 Търговско дело No 34/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
7.11.2017 10:00
36 Търговско дело No 138/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
7.11.2017 10:30
37 Търговско дело No 66/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
7.11.2017 11:00
38 Гражданско дело (В) No 433/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
8.11.2017 9:30
39 Гражданско дело (В) No 543/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
8.11.2017 9:30
40 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
8.11.2017 9:30
41 Гражданско дело (В) No 449/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
8.11.2017 10:00
42 Гражданско дело (В) No 531/2017 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
8.11.2017 10:00
43 Гражданско дело (В) No 556/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
8.11.2017 10:00
44 ВЧНД No 513/2017 Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
9.11.2017 9:00
45 ВНОХД No 594/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
9.11.2017 9:00
46 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
14.11.2017 9:30
47 Търговско дело No 90/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
14.11.2017 9:30
48 Търговско дело No 127/2016 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
14.11.2017 9:30
49 Гражданско дело No 18/2017 Вещни искове Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
14.11.2017 10:00
50 Търговско дело No 25/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
14.11.2017 10:00
51 Търговско дело No 139/2016 Други търговски дела Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
14.11.2017 10:30
52 Търговско дело No 2/2016 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
14.11.2017 11:00
53 Търговско дело No 105/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
14.11.2017 14:00
54 Търговско дело No 15/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
14.11.2017 14:30
55 Гражданско дело (В) No 458/2017 Делба Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
15.11.2017 10:00
56 Гражданско дело (В) No 513/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
15.11.2017 10:30
57 ВНОХД No 550/2017 Умишлен палеж Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
16.11.2017 9:00
58 Гражданско дело No 439/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
21.11.2017 9:00
59 Търговско дело No 63/2016 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
21.11.2017 9:30
60 Търговско дело No 5/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
21.11.2017 11:00
61 НОХД No 471/2017 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
28.11.2017 9:30
62 Търговско дело No 7/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
28.11.2017 9:30
63 НОХД No 151/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
28.11.2017 10:00
64 Търговско дело No 56/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
28.11.2017 10:00
65 Търговско дело No 47/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
30.11.2017 9:30
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР