В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни актове    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 11.11.2019г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Търговско дело No 109/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
12.11.2019 10:00
2 Търговско дело No 88/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
12.11.2019 10:30
3 Търговско дело No 92/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
12.11.2019 10:30
4 Гражданско дело (В) No 468/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.11.2019 9:30
5 Гражданско дело (В) No 472/2019 Искове по КЗ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
13.11.2019 9:30
6 Гражданско дело (В) No 506/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
13.11.2019 9:30
7 НОХД No 343/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
13.11.2019 9:30
8 НОХД No 408/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
13.11.2019 9:30
9 Гражданско дело No 210/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.11.2019 10:00
10 Гражданско дело (В) No 484/2019 Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.11.2019 10:00
11 Гражданско дело (В) No 491/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.11.2019 10:00
12 Гражданско дело (В) No 507/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
13.11.2019 10:00
13 Гражданско дело (В) No 323/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
РОСИЦА ИВАНОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
13.11.2019 10:30
14 ВНОХД No 353/2019 Средна телесна повреда Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
14.11.2019 9:00
15 ВНОХД No 418/2019 Средна телесна повреда Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
14.11.2019 9:00
16 ВНЧХД No 424/2019 Обида и квалифицирана обида Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
14.11.2019 9:00
17 ВНОХД No 433/2019 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
14.11.2019 9:00
18 Търговско дело No 90/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.11.2019 10:00
19 Търговско дело No 89/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
15.11.2019 11:00
20 Гражданско дело No 594/2017 Вещни искове Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
19.11.2019 9:30
21 НОХД No 325/2019 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
19.11.2019 9:30
22 Търговско дело No 40/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
19.11.2019 9:30
23 Търговско дело No 64/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
19.11.2019 10:00
24 Търговско дело No 25/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
19.11.2019 10:30
25 Търговско дело No 120/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
19.11.2019 11:00
26 Търговско дело No 139/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
19.11.2019 11:00
27 Гражданско дело (В) No 330/2015 ИСКОВЕ ПО КТ Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.11.2019 9:30
28 Гражданско дело (В) No 548/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.11.2019 9:30
29 Гражданско дело (В) No 557/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
20.11.2019 9:30
30 Гражданско дело (В) No 577/2019 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
20.11.2019 9:30
31 Гражданско дело (В) No 585/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
20.11.2019 9:30
32 Гражданско дело (В) No 588/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.11.2019 9:30
33 Гражданско дело (В) No 509/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
20.11.2019 10:00
34 Гражданско дело (В) No 522/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
20.11.2019 10:00
35 Гражданско дело (В) No 543/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
20.11.2019 10:00
36 Гражданско дело (В) No 587/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
20.11.2019 10:00
37 Гражданско дело (В) No 623/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
20.11.2019 10:00
38 ВНОХД No 380/2019 Квалифицирани състави на кражба Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
21.11.2019 9:00
39 ВНОХД No 405/2019 Квалифицирани състави на кражба Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
21.11.2019 9:00
40 ВНОХД No 456/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
21.11.2019 9:00
41 ВНОХД No 467/2019 Съставяне на официален документ с невярно съдържание Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
21.11.2019 9:00
42 Гражданско дело No 169/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
21.11.2019 10:00
43 ВНОХД No 427/2019 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
21.11.2019 10:30
44 Гражданско дело (В) No 524/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
22.11.2019 9:30
45 Гражданско дело (В) No 535/2019 Искове по КЗ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
22.11.2019 9:30
46 Гражданско дело (В) No 631/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
22.11.2019 9:30
47 Гражданско дело (В) No 645/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
22.11.2019 9:30
48 Гражданско дело (В) No 544/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
22.11.2019 10:00
49 Гражданско дело (В) No 564/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
22.11.2019 10:00
50 Гражданско дело (В) No 596/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
22.11.2019 10:00
51 НОХД No 487/2018 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
22.11.2019 10:00
52 Търговско дело No 6/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
22.11.2019 14:00
53 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
22.11.2019 14:30
54 НОХД No 496/2018 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
26.11.2019 10:00
55 Търговско дело No 171/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
26.11.2019 10:00
56 Търговско дело No 19/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
26.11.2019 10:30
57 Търговско дело No 43/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
26.11.2019 11:00
58 Гражданско дело (В) No 515/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
27.11.2019 9:30
59 Гражданско дело (В) No 523/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
27.11.2019 9:30
60 НОХД No 455/2019 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
27.11.2019 9:30
61 Гражданско дело (В) No 72/2015 ИСКОВЕ ПО КТ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
27.11.2019 10:00
62 Гражданско дело (В) No 454/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
27.11.2019 10:00
63 Гражданско дело (В) No 529/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
27.11.2019 10:00
64 Гражданско дело (В) No 561/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
27.11.2019 10:00
65 Гражданско дело (В) No 583/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
27.11.2019 10:00
66 Гражданско дело (В) No 594/2019 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
27.11.2019 10:00
67 ВЧНД No 463/2019 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
28.11.2019 9:00
68 Гражданско дело No 447/2018 Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
28.11.2019 10:00
69 Търговско дело No 62/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
29.11.2019 10:00
70 Търговско дело No 77/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
29.11.2019 10:30
71 Търговско дело No 27/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
29.11.2019 11:00
72 Търговско дело No 17/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
29.11.2019 11:30
73 ЧНД No 141/2019 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
2.12.2019 11:30
74 НОХД No 468/2019 Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
3.12.2019 9:30
75 Търговско дело No 41/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.12.2019 10:00
76 Търговско дело No 160/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.12.2019 10:30
77 Търговско дело No 35/2019 Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.12.2019 11:00
78 Търговско дело No 110/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.12.2019 14:00
79 Гражданско дело (В) No 332/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
4.12.2019 10:00
80 Търговско дело No 18/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
6.12.2019 10:00
81 Търговско дело No 13/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
6.12.2019 10:30
82 Търговско дело No 100/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
6.12.2019 10:30
83 Търговско дело No 154/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
6.12.2019 11:00
84 Търговско дело No 63/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.12.2019 9:30
85 Търговско дело No 45/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.12.2019 10:00
86 Търговско дело No 80/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.12.2019 10:30
87 Търговско дело No 30/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.12.2019 11:00
88 Търговско дело No 91/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
10.12.2019 11:00
89 Гражданско дело (В) No 547/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
11.12.2019 9:30
90 Гражданско дело (В) No 597/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
11.12.2019 9:30
91 Гражданско дело (В) No 611/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
11.12.2019 9:30
92 Гражданско дело (В) No 643/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
11.12.2019 9:30
93 НОХД No 443/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
11.12.2019 9:30
94 Гражданско дело (В) No 556/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
11.12.2019 10:00
95 Гражданско дело (В) No 582/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
11.12.2019 10:00
96 Гражданско дело (В) No 632/2019 Искове за развод и недействителност на брака Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
11.12.2019 10:00
97 Гражданско дело (В) No 647/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
11.12.2019 10:00
98 Гражданско дело (В) No 572/2019 Делба Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
11.12.2019 10:30
99 Гражданско дело (В) No 644/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
11.12.2019 10:30
100 Гражданско дело (В) No 639/2014 ИСКОВЕ ПО КТ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
13.12.2019 9:30
101 Гражданско дело (В) No 108/2015 ИСКОВЕ ПО КТ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
13.12.2019 9:30
102 Гражданско дело (В) No 573/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
13.12.2019 9:30
103 Гражданско дело (В) No 639/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
13.12.2019 10:00
104 Търговско дело No 117/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
13.12.2019 10:00
105 Търговско дело No 55/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
13.12.2019 10:00
106 Гражданско дело (В) No 293/2019 Делба Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
13.12.2019 10:30
107 Търговско дело No 39/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
13.12.2019 10:30
108 Търговско дело No 20/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
13.12.2019 11:00
109 Гражданско дело No 384/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
13.12.2019 11:30
110 Търговско дело No 119/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.12.2019 9:00
111 Търговско дело No 86/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.12.2019 9:30
112 Търговско дело No 163/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.12.2019 10:30
113 Търговско дело No 67/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.12.2019 11:00
114 Търговско дело No 68/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
17.12.2019 11:30
115 Търговско дело No 41/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
7.1.2020 11:00
116 Търговско дело No 127/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
10.1.2020 10:00
117 Търговско дело No 107/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
10.1.2020 10:30
118 Търговско дело No 147/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
10.1.2020 11:00
119 Търговско дело No 126/2019 Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.1.2020 10:00
120 Търговско дело No 102/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.1.2020 11:00
121 Гражданско дело (В) No 593/2019 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 9:30
122 Гражданско дело (В) No 599/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 9:30
123 Гражданско дело (В) No 362/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 10:00
124 Гражданско дело (В) No 604/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
29.1.2020 10:00
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР