В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Бюджет
 Окръжен съд    Служители  
 Служби в ОС Враца


Административен секретар
ст. 202    -   тел. (092) 682170

Съдебен администратор
ст. 214  -   тел. (092) 682181

Фирмено отделение деловодство
ст. 232,   -   тел. (092) 682126

Наказателно деловодство
ст. 220,   -   тел. (092) 682123

Гражданско и търговско деловодство.
ст. 225  -   тел. (092) 682125 -  Търговски, дела по несъстоятелност и граждански дела на съдиите от ТО
              -   тел. (092) 682165 -  Граждански дела


Съдебни секретари
ст. 211  -   тел. (092) 682127; -   тел. (092) 682164

Архив

ст. 221  -   тел. (092) 682191

Информационен център и регистратура
1 етаж    тел. (092) 682124;  (092) 682177;

Системен администратор
ст. 229    тел. (092) 682122;


ЕТИЧЕН КОДЕКС на съдебните служители

 
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР