В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Служители  
 Служби в ОС Враца


Административен секретар
ст. 202    -   тел. (092) 682170

Съдебен администратор
ст. 214  -   тел. (092) 682181

Фирмено отделение деловодство
ст. 232,   -   тел. (092) 682126

Наказателно деловодство
ст. 220,   -   тел. (092) 682123

Гражданско и търговско деловодство.
ст. 225  -   тел. (092) 682125 -  Търговски, дела по несъстоятелност и граждански дела на съдиите от ТО
              -   тел. (092) 682165 -  Граждански дела


Съдебни секретари
ст. 211  -   тел. (092) 682127; -   тел. (092) 682164

Архив

ст. 221  -   тел. (092) 682191

Информационен център и регистратура
1 етаж    тел. (092) 682124;  (092) 682177;

Системен администратор
ст. 229    тел. (092) 682122;


ЕТИЧЕН КОДЕКС на съдебните служители

 
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР