В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Бюджет
 Окръжен съд    Контакти  
 Контактна информация и банкови сметки

ПК 3000 гр. Враца, ул. Христо Ботев 29

Административен секретар

ст. 202    -   тел. (092) 68 21 70
                  факс (092) 62 60 97

Съдебен администратор
ст. 326  -   тел. (092) 682181

Наказателно деловодство
ст. 220,   -   тел. (092) 68 21 23

Гражданско деловодство.

ст. 225  -   тел. (092) 682165

Търговско деловодство.
ст. 213  -   тел. (092) 682125


Фирмено деловодство
ст. 232,   -   тел. (092) 682125

Съдебни секретари
ст. 211  -   тел. (092) 682127; -   тел. (092) 682164

Архив

ст. 221  -   тел. (092) 682191

Информационен център и регистратура
1 етаж    тел. (092) 682124;  (092) 682177;

Системен администратор

ст. 324    тел. (092) 682122;


e-mail: оs.vrаса@аbv.bg - (не го копирайте, изпишете го на латиница) за кореспонденция, но не и за подаване на документи по дела!

Важно:  За улеснение Окръжен съд Враца предлага възможност за плащане на държавни такси и внасяне на суми по депозитната сметка на съда от граждани, притежаващи банкови карти, чрез инсталирани ПОС терминали в Информационния център.

 

Банкови сметки от 2 февруари 2015г.:

IBAN: BG37 CECB 9790 3170 2155 00 – Транзитна сметка за внасяне на държавни такси.
IBAN: BG28 CECB 9790 3370 2155 00 – Набирателна сметка - за вещи лица, свидетели и гаранции


ЦКБ АД клон Враца - BIC на банката CECBBGSF


 

 3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР