В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Контакти и служби  
 Контактна информация и банкови сметки

АДРЕС: ПК 3000 гр. Враца, бул. "Христо Ботев" №29

Административен секретар

ст. 202    -   тел. (092) 68 21 70
                  факс (092) 62 60 97                

Съдебен администратор

ст. 326  -   тел. (092) 682181
Наказателно деловодство
ст. 220,   -   тел. (092) 68 21 23
Гражданско деловодство.
ст. 225  -   тел. (092) 682165
Търговско и фирмено деловодство.
ст. 213  -   тел. (092) 682125
Съдебни секретари
ст. 211  -   тел. (092) 682127; -   тел. (092) 682164
Архив
ст. 221  -   тел. (092) 682191
Информационен център и регистратура
1 етаж    тел. (092) 682124;  (092) 682177;

Системен администратор и статистик

ст. 324    тел. (092) 682122;

 

Съдебни зали:

ЕТАЖ 2
СЪДЕБНА ЗАЛА №1
СЪДЕБНА ЗАЛА №2

ЕТАЖ 3
СЪДЕБНА ЗАЛА №4
СЪДЕБНА ЗАЛА №5


e-mail: оs.vrаса@аbv.bg - (не го копирайте, изпишете го на латиница) за кореспонденция, но не и за подаване на документи по дела!

Важно:  За улеснение Окръжен съд Враца предлага възможност за плащане на държавни такси и внасяне на суми по депозитната сметка на съда от граждани, притежаващи банкови карти, чрез инсталирани ПОС терминали в Информационния център.

 

Банкови сметки от 2 февруари 2015г.:

IBAN: BG37 CECB 9790 3170 2155 00 – Транзитна сметка за внасяне на държавни такси.
IBAN: BG28 CECB 9790 3370 2155 00 – Набирателна сметка - за вещи лица, свидетели и гаранции


ЦКБ АД клон Враца - BIC на банката CECBBGSF


 

 3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР