В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Контакти и служби  
 Контактна информация и банкови сметки

АДРЕС: ПК 3000 гр. Враца, бул. "Христо Ботев" №29

Административен секретар
ст. 202    -   тел. (092) 68 21 70

факс (092) 62 60 97  
              

Съдебен администратор
ст. 219  -   тел. (092) 682181

Наказателно деловодство
ст. 220,   -   тел. (092) 68 21 23

Гражданско деловодство
ст. 225  -   тел. (092) 682165

Търговско и фирмено деловодство
ст. 213  -   тел. (092) 682125

Съдебни секретари
ст. 211  -   тел. (092) 682127 и (092) 682164

Адвокатска стая ст. 231  -   тел. (092) 682128

Архив
ст. 221  -   тел. (092) 682191

Информационен център и регистратура
1 етаж    тел. (092) 682124;  (092) 682177;

Системен администратор и статистик
ст. 324    тел. (092) 682122;

Връзки с обществеността
ст. 326  -   тел. (092) 682184

 Съдебни зали:

ЕТАЖ 2
СЪДЕБНА ЗАЛА №1
СЪДЕБНА ЗАЛА №2

ЕТАЖ 3
СЪДЕБНА ЗАЛА №4
СЪДЕБНА ЗАЛА №5


e-mail: оs.vrаса@аbv.bg - (не го копирайте, изпишете го на латиница) за кореспонденция, но не и за подаване на документи по дела!

Важно:  За улеснение Окръжен съд Враца предлага възможност за плащане на държавни такси и внасяне на суми по депозитната сметка на съда от граждани, притежаващи банкови карти, чрез инсталирани ПОС терминали в Информационния център.

Банкови сметки от 2 февруари 2015г.:

IBAN: BG37 CECB 9790 3170 2155 00 – Транзитна сметка за внасяне на държавни такси.
IBAN: BG28 CECB 9790 3370 2155 00 Набирателна сметка - за вещи лица, свидетели и гаранции


ЦКБ АД клон Враца - BIC на банката CECBBGSF


 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР