В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Новини/Прессъобщения  
 
Untitled Document

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Състав на Врачанския окръжен съд, с председател Иван Маринов, осъди на пробация 31-годишния С. Н. В. за това, че на 18 април тази година в село Манастирище, врачанска област, е направил опит да даде подкуп от 60 лева на четирима полицейски служители. Опитът е направен, за да не му бъде съставен акт, че управлява автомобил след употреба на алкохол, без да притежава свидетелство за управление на МПС, като колата не е била регистрирана по надлежния ред. За това престъпление С. Н. В. е осъден на задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години, с периодичност за явяване и подпис пред пробационен служител три пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 240 часа годишно за срок от две поредни години.
Съдът зачита времето, през което той е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 30.07.2019 год. до 08.08.2019 год., като един ден задържане се зачита за три дни "пробация".
На основание чл. 55, ал.3 НК съдът не налага предвиденото в закона по-леко наказание "глоба".
Присъдата подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок пред Апелативен съд - София.

„Връзки с обществеността“                                                               07.08.2019 г.


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес състав на Врачанския окръжен съд, с председател Иван Маринов, проведе разпоредително заседание по наказателно от общ характер дело № 487/2018 г. На него съдебното производство бе прекратено, поради допуснати отстраними съществени нарушения. Обвинителният акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу К. П. К. е за това, че на 26.05.2014 г. във Враца в качеството си на управляващ и представляващ юридическото лице „***“ е подал заявление за подпомагане към Общинската служба „Земеделие“ по мярка „Натура 2000“, в което е представил неверни сведения – престъпление по чл. 248а ал. 3 пр. 1, вр. ал. 2 пр. 1 от НК. Врачанският окръжен съд върна делото на Окръжна прокуратура - Враца за  отстраняване на посочени в обстоятелствената част на определението процесуални нарушения, както в обвинителния акт, така и в постановлението за привличане на подсъдимия в качеството му на обвиняем.
Съдът определи да не бъде взета мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия.
Това определение на Окръжен съд – Враца подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – София в седемдневен срок.

„Връзки с обществеността“                                                               07.08.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд днес одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Враца и защитника на П. Г. Г., който се призна за виновен в това, че в условията на продължаващо престъпление, използвайки платежен инструмент, е изтеглил пари от чужда банкова сметка. На 25 и на 26 март тази година от банкомати във Враца, с чужда банкова карта, той на три пъти изтеглил общо 1200 лева, без съгласието на титуляра на банковата сметка, което е престъпление против паричната и кредитна система – чл. 249 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК. На основание този законов текст и на чл. 55 ал. 1 т. 1 вр. ал. 3 от НК му е наложено наказание една година „лишаване от свобода“, като изпълнението се отлага за срок от три години, условно. Тъй като подсъдимият е възстановил нанесените щети на титуляра на банковата сметка няма да му бъде наложена глоба. Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

„Връзки с обществеността“                                                               06.08.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Една година „лишаване от свобода“ с отложен срок на изпълнение на наказанието от три години и обезщетение от 2000 лева за нанесени неимуществени вреди – такава е присъдата за мъж от Враца, отправил закана за убийство към възрастна жена. Подсъдимият Б. И. И. е признат за виновен в това, че 28.03.2017 г. във Враца се заканил с убийство на Ц. Б. К., размахвайки нож и изричайки думите „...сега ще ти резна главата“, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за изпълнението му. Престъплението е по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 54 НК. Присъдата, постановена на първа инстанция от Районния съд във Враца, бе потвърдена от състав на Окръжен съд – Враца с председател Веселка Иванова. Подсъдимият ще заплати на Ц. Б. К., както обезщетение от 2000 лева, така и направените от нея разноски по делото пред въззивната инстанция в размер на 400 лева. Решението на Врачанския окръжен съд е окончателно.

„Връзки с обществеността“                                                               01.08.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд промени режима, при който ще изтърпяват своите присъди тримата непълнолетни, избягали на 7 юли 2019 г. от Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца. И за тримата съдът определи – заменя първоначалния „общ“ режим на изтърпявате на наказанията със „строг“.
Съдебните производства срещу тях бяха образувани след предложения за замяна на режима на изтърпяване на наказанията, направени от началника на затвора във Враца – чл. 445 и чл. 446 от НПК. С бягството си тримата грубо са нарушили установения затворнически ред, което е основание за промяна на режима в по-тежък, според Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (чл. 67 ал. 1 т. 2).
Тези определения на Врачанския окръжен съд не са окончателни и подлежат на обжалване в седемдневен срок пред Софийския апелативен съд.

„Връзки с обществеността“                                                              16.07.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Днес бе освободена от длъжност съдията от Окръжен съд - Враца Снежана Наумова, поради навършване на 65-годишна възраст. Тя има дългогодишен съдийски стаж - 38 години, през които е разглеждала наказателни и административно-наказателни дела. Започнала е работа като съдия в Районен съд - Мездра през 1981 г., а от 1983 г. до 2006 г. е била негов председател. За изключителните й способности на административен ръководител говорят отличните резултати на този съд през годините на нейното управление. Наумова има и съществен принос за изграждането на съдебната палата в гр. Мездра. През 2006 г. е назначена на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, където работи до 11.07.2019 г.
Снежана Наумова е един от най-авторитетните съдии от съдебния район на Окръжен съд - Враца. Професионалното й мнение е високо ценено от останалите съдии. Дългогодишен член е на Етичната комисия при Окръжен съд - Враца, което е атестат за качествата й и за доверието, с което се ползва сред колегите си.
От 2009 г., в продължение на 10 години, Снежана Наумова съвместява и длъжността „говорител“ на Окръжен съд – Враца и така даде своя изключителен принос за повишаване на общественото доверие към съда и издигане на неговия авторитет.

За проявения висок професионализъм, образцовото изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, на 09.07.2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Наумова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“.

„Връзки с обществеността“                                                              12.07.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Състав на Врачанския окръжен съд, с председател Иван Маринов, призна за виновен В. В. А. от София за това, че за времето от 06.02.2012 г. до 27.04.2012 г., в качеството си на управител на „***“ ООД, гр.София, при условията на продължавано престъпление, в гр. Враца, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - слънчогледово семе и пшеница на обща стойност 1 854 290,34 лева, собственост на „***“ ЕООД, гр. Монтана. Подсъдимият е владеел и пазел зърното на основание договор за отговорно пазене. Обсебването е в големи размери, което е престъпление по чл. 206, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.
В. В. А. е осъден на 4 години и 6 месеца "лишаване от свобода", което да изтърпи при първоначален общ режим. За 4 години и 6 месеца той е лишен от правото да заема държавна и обществена длъжност, и да упражнява материално-отчетническа дейност.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

 

„Връзки с обществеността“                                                              10.07.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Нов младши съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд - Враца след спечелен конкурс и успешно завършен деветмесечен курс в Националния институт на правосъдието. Магдалена Бориславова Младенова положи клетва и подписа клетвен лист, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт. Тя е завършила „право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – София през 2016 г., след което е работила в кантората на частен съдебен изпълнител.
Младенова ще участва при разглеждането на граждански и наказателни дела. Нейн съдия-наставник ще бъде съдия Петя Вълчева.

„Връзки с обществеността“                                                              10.07.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт поощри Снежана Наумова – съдия в Окръжен съд – Враца, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Евгения Симеонова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Враца, която обръща внимание на дългогодишния принос на съдия Наумова като магистрат и като административен ръководител за създаването на оптимална организация на работа и много добър микроклимат в съда.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 165, ал. 1 т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Снежана Наумова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от 12.07.2019 г.

 09.07.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Днес състав на Окръжен съд - Враца с председател Иван Маринов разгледа наказателно от общ характер дело № 237/2019 г. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу Н. Ц. К. от Враца за това, че на 8 декември 2018 г. около 8.10 ч. на път III – 101 с посока на движение от Криводол към Враца, при управлението на собствения си товарен лек автомобил „Форд Галакси“, е нарушил Закона за движение по пътищата, като не е контролирал автомобила, който управлявал. За да избегне препятствие на пътя, той рязко завъртял волана на автомобила надясно, при движение със скорост от около 81.65 км/ч. При тази маневра колата загубила напречната си устойчивост, а водачът – контрола върху управлението, вследствие на което предизвикал пътно-транспортно произшествие, при което по непредпазливост причинил смъртта на В. П. К. – престъпление по чл. 343 ал. 1 б. „в“, вр. чл. 342 ал. 1 от НК.
Делото премина при условията на съкратеното съдебно следствие по молба на подсъдимия, който призна всички факти и обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Н. Ц. К. потвърди направените от него в досъдебната фаза самопризнания, заяви че се отказва от събирането на нови доказателства и съжалява за стореното. Съдът призна подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение и като взе предвид преобладаването на смекчаващи вината обстоятелства, и след извършена редукция чрез намаляване на наказанието с 1/3, му определи 1 година и 4 месеца „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 години. За 2 години Н. Ц. К. е лишен и от правото да управлява МПС.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

„Връзки с обществеността“                                                              09.07.2019 г


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Окръжен съд – Враца уведомява гражданите и адвокатите, че на 05.07.2019 г. (петък),
Съдебната палата в гр. Враца няма да работи от 16.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на дезинсекция на сградата.  

 26.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Окръжна прокуратура – Враца е внесла във Врачански окръжен съд обвинителен акт против В. Х. Й., за това че  от 15.04.2010 г. до 13.02.2012 г., без да е получил разрешение от „Агенцията за социално подпомагане“, в хотел „Тева“ във Врачанския Балкан е извършвал социална дейност, представляваща източник на повишена опасност, предоставяйки социалната услуга „Дом за стари хора“, настанил е възрастни хора и хора с физически увреждания и психически разстройства, и не е сключил договор с потребителите на социалната услуга. Той не е осигурил на потребителите задължителните за такъв вид социална услуга битови условия, правилен режим на хранене, качествена и здравословна храна. Не са били спазени санитарните и хигиенни норми за контрол върху разпространението на инфекции. Не е осигурил съдействие за получаване на медицински, стоматологични и други здравни грижи. И по немарливост е причинил смъртта на повече от едно лице. Това определя случая като особено тежък – престъпление по чл. 123 ал. 3 пр. 2 алт. 2 , вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК.
Също така, че е изложил три лица, които са били лишени от възможността да се самозапазват, поради престарялост, болест и поради своята безпомощност, по такъв начин, че животът им можел да бъде в опасност, като не им се е притекъл на помощ и не е осигурил необходимите медицински грижи, елементарни хигиенни условия и рационално хранене, като един от гражданите е починал по време на престоя си в хотела – престъпление по чл. 137 от НК.
Въз основа на този обвинителен акт е образувано  наказателно от общ характер дело № 119/2014 г. с докладчик съдия Агнеса Ставарова. Делото е внесено в разпоредително заседание на 28.04.2014 г., когато производството е било прекратено, поради допуснати съществени остраними процесуални нарушения, водещи до ограничаване правата на подсъдимия, относно възможността да разбере в какво точно е обвинен, за да организира своята защита. Това разпореждане е било потвърдено от Софийския апелативен съд с определение от 23.06.2014 г. и делото е върнато на Окръжна прокуратура Враца.
По разпореждане на Главния прокурор делото е възложено на Окръжна прокуратура - Кюстендил, която е внесла във  Врачанския окръжен съд нов обвинителен акт против същото лице за престъпление по чл. 116 ал.1 т. 4 предл. 3 и т. 5, във вр. с чл. 115 от НК за това, че:
В хотел „Тева“ във Врачанския Балкан за периода от 12.01.2011 г. до 13.02.2012 г. обвиняемият умишлено е умъртвил повече от едно лице – В. Н. Д. на 47 г. от София и А. Г. И. на 89 г. от Враца, които били в безпомощно състояние. Въз основа на този обвинителен акт е образувано НОХД № 147/2018 г., с председател на състава съдия Веселка Иванова и  докладчик – съдия Агнеса Ставарова. Насрочено е ново разпоредително заседание на 14.05.2018 г., на което за втори път съдебното производство е прекратено и върнато на Окръжна прокуратура Кюстендил за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. Това определение на Врачанския окръжен съд е потвърдено от Софийския апелативен съд.
След отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, прокуратурата внася за пореден път обвинителен акт за същото обвинение и против същото лице. Образувано е ново, трето наказателно от общ характер дело с № 496/2018 г. с председател на състава съдия Иван Маринов и докладчик – Петя Вълчева.  На 25.01.2019 г. се провежда разпоредително заседание, на което съдебното производство за трети път е прекратено  и върнато на Окръжната прокуратура – Кюстендил за отстраняване на съществени процесуални нарушения. Съдът смята, че в този му вид обвинителният акт не би могъл да очертае правната рамка и предмета на доказване, по който той трябва да се произнесе. Това определение на Врачанския окръжен съд е отменено от Софийския апелативен съд на 19.03.2019 г. и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия в Окръжен съд – Враца, от нов състав. Съгласно указанията на Апелативния съд делото е възложено на друг състав, тъй като произнеслият се вече е изразил становище по същество за приложението на материалния закон, което е основание за отвод, съгласно чл. 29 НПК.
На 01.04.2019 г. за нов докладчик по делото е определена съдия Лидия Крумова, като в разширения състав влиза и съдия Иван Никифорски. Новият състав на Врачанския окръжен съд проведе днес – 25 юни - разпоредително заседание, на което прие, че обвинителният акт отговаря на изискванията на закона и насрочи открито съдебно заседание на 10 септември 2019 г. от 10 ч.

 25.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Врачанският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Враца и служебния защитник на 17-годишен младеж, който се призна за виновен в това, че в условията на продължаващо престъпление е изтеглил пари от чужда банкова сметка.
На 18.09.2018 г. от банкомат в Козлодуй, с помощта на чужда банкова карта, той на четири пъти изтеглил общо 1100 лева, без съгласието на титуляра на банковата сметка, което е престъпление против паричната и кредитна система – чл. 249 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК. Тъй като е непълнолетен, наказанието му се редуцира на година и половина „лишаване от свобода“, изпълнението на което се отлага с три години, а това е максималният срок за непълнолетни. Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Досега младежът е осъждан два пъти, но на по-леки наказания.

 18.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Днес своя юридически стаж в Окръжен съд – Враца завършва една стажант-юристка. Стажът й продължи шест месеца, в което време тя е трупала практически опит и знания. От началото на годината 25 бъдещи юристи стажуват във врачанския окръжен съд. Последният акт за встъпване в длъжност за стаж в Окръжния съд във Враца е бил подписан на 6 юни.  Стажантската си книжка тогава е получила млада юристка, която се е ориентирала към гражданското право.

 14.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Във врачанския окръжен съд има образувани 18 търговски дела против МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца. Исковете в тях са на обща стойност 3 105 971 лева. Делата са за неплатени сметки от здравното заведение за топлоенергия,  електроенергия и водоснабдяване, за доставка на лекарства, за извършена медицинска дейност, за охрана и за доставка на софтуер. Исковете са предявени от „Топлофикация – Враца“ ЕАД, „Глобъл Систем Солюшън“ ООД,  „ЧЕЗ Електро България“ АД, „Медекс“ ООД, „Про фармация“ ЕООД, „СИТИ“ ЕООД, „В и К“ ООД – Враца и „Медика кор“ ЕАД.
Дванадесет от делата са приключили със съдебни актове, които са влезли в сила. По тези дела исковете са били уважени. Две дела се обжалват пред Апелативен съд – София. По едно съдът се е произнесъл с решение, за което тече срокът, в който може да бъде обжалвано пред въззивната инстанция. По три от делата съдебното производство продължава.

 13.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 11.06.2019 г. състав на Врачанския окръжен съд, с председател съдия Веселка Иванова, разгледа Наказателно от общ характер дело № 156/2019 г. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу Н. А. Н. от Мездра за престъпление по чл. 124 ал. 1 пр. 1, вр. чл. 128 ал. 2 от НК за това, че на 20/21.07.2018 г. в гр. Мездра, причинил смърт по непредпазливост на Емил Илиев, на 42 г. от гр. Мездра, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда.
Делото протече при съкратено съдебно следствие – чл. 371 т. 2 от НПК. Подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и даде съгласие да не се събират нови доказателства за извършеното деяние. Съдът призна Н. А. Н. за виновен за престъплението, което е било извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия Емил Илиев с тежка обида към подсъдимия. Престъплението е по чл. 124 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 128 ал. 2 от НК. При спазване процедурата за съкратеното съдебно следствие и като редуцира наказанието с една трета, съдът му наложи присъда от две години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим. От нея ще се приспаднат осемте месеца, в които подсъдимият е бил задържан под стража. Той ще трябва да плати всички разноски по делото.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

 11.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Състав на Районен съд – Козлодуй с председател Цветанчо Трифонов e провел разпоредително заседание по Наказателно от общ характер дело № 13/2019 г. на 11.04.2019 г. По време на заседанието съдът констатира допуснати съществени отстраними нарушения на процесуалните правила от досъдебната фаза при изготвянето на обвинителния акт. Съгласно разпоредбите на НПК, съдебното производство е прекратено и върнато на прокурора за отстраняване на нарушенията. След изпълнение на указанията на съда прокурорът е внесъл отново обвинителен акт, въз основа на който е образувано Наказателно от общ характер дело № 165/2019 г., което е насрочено в ново разпоредително заседание на 23.07.2019 г. Обвинителният акт е срещу Е. Е. за това, че нa 16.07.2018 г. в с. Х., област Враца, се съвкупил с лице от женски пол, ненавършило 18 години и извършил с него блудствени действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление, като употребил за това сила и заплахи – престъпления по чл. 152 ал. 2 т. 1, вр. ал.1 т. 2 пр. 1 НК и по чл.150 ал. 1 от НК.         

10.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 11.06.2019 г. състав на Врачанския окръжен съд ще проведе разпоредително заседание по Наказателно от общ характер дело № 156/2019 г. Докладчик по делото е съдия Веселка Иванова. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу Н. А. Н. от Мездра за престъпление по чл. 124, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК за това, че на 20/21.07.2018 г. в гр. Мездра, причинил смърт по непредпазливост на Емил Трифонов Илиев, на 42 г. от гр. Мездра, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда.

07.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд има нов служител „Връзки с обществеността“. След спечелен конкурс, от 3 юни на позицията е назначена Даниела Хитова. Тя ще замени досегашния говорител на правораздавателната институция съдия Снежана Наумова, която повече от 10 години изпълняваше и тази длъжност.
Даниела Хитова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ със степен магистър и специалности „богословие“ и „пресжурналистика“. Има повече от 20 години стаж в медиите, като от тях 9 г. е била експерт „Връзки с обществеността“ в различни институции – НАП, Община Враца и РЗОК.

07.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 4.06.2019 г. състав на Врачанския окръжен съд ще разгледа Наказателно дело от общ характер № 26/2019 г. Докладчик по делото е съдия Иван Маринов. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу К. Й. Д. от гр. Бяла Слатина за престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 1, алт. 1, пр. 2, алт. 2, пр. 4, б. „б“, пр. 2, вр. чл. 343, ал. 1 от НК, за това, че на 17.09.2018 г. на път III -134, при км. 5+200, между Бяла Слатина и село Попица, обл. Враца, управлявайки лек автомобил „Фолксваген Пасат“, се движел извън населеното място с превишена скорост от 104 км/ч при разрешена до 90 км/ч, управлявал автомобила в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 1.40 промила и без да има необходимата правоспособност, като по непредпазливост е причинил пътно-транспортно произшествие. Изгубил контрол върху управлението на автомобила, напуснал пътното платно и се блъснал в крайпътно дърво. В резултат от катастрофата е настъпила смъртта на повече от едно лице – Таня Боянова Маркова, на 23 години от с. Габаре и Бисерка Таниева Боянова на 2 години от с. Габаре.
И по чл. 345, ал. 1 и 2 от НК, за това, че на същата дата, при управлението на същия автомобил, който не е регистриран по надлежния ред, си е послужил с регистрационни табели, издадени за друго МПС.

03.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 4.06.2019 г. състав на Врачанския окръжен съд ще разгледа Наказателно дело от общ характер № 257/2018 г. Докладчик по делото е съдия Агнеса Ставарова. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу Т.Ц.Т. за престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, предл. , вр. ал. 1, б. „в“ от НК, за това, че на 28.07.2017 г. около 21.55 ч. в гр. Враца, на бул. „Мито Орозов“ в посока изхода на гр. Враца към гр. Оряхово, на кръстовището на булеварда с ул. „Никола Вапцаров“, при управление на собствения си лек автомобил „БМВ“, в нарушение на чл. 21 ЗДвП се е движил с превишена скорост от 103 км/ч. при разрешена максимална скорост до 40 км/ч., в резултат на  което е предизвикал ПТП и е причинил смъртта  на Виктор Петров Добренов на 34 г. от гр. Криводол и  4 средни телесни повреди на Данаил Иванов Александров на 30 години от гр. Враца.

С обвинителния акт е повдигнато обвинение и на И.Р.П. за престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, предл. 1, вр. ал. 1, б. „в“ от НК за това, че на същата дата и място при условията на независимо съпричинителство в нарушение на чл. 37, ал.1 ЗДвП, не пропуснал движещият се по бул. „Мито Орозов“ лек автомобил „БМВ“, в резултат на което е предизвикал ПТП и е причинил смъртта  на Виктор Петров Добренов на 34 г. от гр. Криводол и  4 средни телесни повреди на Данаил Иванов Александров на 30 години от гр. Враца.

03.06.2019г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Окръжен съд – Враца уведомява гражданите и адвокатите, че на 07.06.2019г., Съдебната палата в гр. Враца няма да работи от 12.00ч. до 17.00ч., поради прекъсване на електрозахранването във връзка с извършване на планирана профилактика на електроенергийните съоръжения на „ЧЕЗ Разпределение България“. 


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му. Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

04.04.20019г.                                                                                             от Ръководството


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 29.03.2019 година от 10.30 часа в Конферентната зала на хотелски комплекс "Чайка" гр. Враца, ще се проведе събрание за дейността на съдилищата от Врачански съдебен окръг за 2018г., на което ще бъде отчетена работата на Окръжен съд - Враца и на районните съдилища.

от Ръководството


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Окръжен съд - Враца уведомява гражданите и адвокатите, че от 02.01.2019г. до 31.01.2019г. ще се извърши инвентаризация за наличността на делата в деловодствата на съда. По време на инвентаризацията съдебните деловодители от съответните деловодства ще правят справки по дела само във времето от 09.00 до 13.00 часа всеки работен ден.
През целия работен ден справки по дела ще се извършват от съдебните деловодители от служба „Регистратура” в "Информационния център" на съда.
Ръководството на Окръжен съд - Враца се извинява за причиненото ви неудобството във връзка с извършването на годишната инвентаризация в съда.  


 

 

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР