В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдии  
 Съдии в ОС Враца


Председател от 28.07.2014г.  е НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
със заместници:

съдия ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА – Председател на гражданско отделение
съдия ВЕСЕЛКА ИВАНОВА – Председател на наказателно отделение

Съдии:

Агнеса Ставарова - наказателно отделение
Лидия Крумова - наказателно отделение
Снежана Наумова - наказателно отделение
Иван Маринов - наказателно отделение
Христина Михайлова - наказателно отделение
Петя Вълчева - наказателно отделение

Татяна Александрова - гражданско отделение
Мария Аджемова - гражданско отделение
Рената Мишонова-Хальова - гражданско отделение
Пенка Петрова - гражданско отделение
Мирослав Досов - гражданско отделение


Росица Иванова –  Ръководител на търговско отделение
Радослава Симеонова - търговско отделение

Младши съдия:

Иван Никифорски

Съставите от търговското отделение на Окръжния съд заседават всеки вторник; въззивните състави на гражданското отделение заседават всяка сряда; въззивните състави на наказателното отделение заседават всеки четвъртък;


Врачанският окръжен съд използва автоматизирана система за управление на делата. Разпределението на делата  се осъществява на принципа на случайния избор.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР