В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Бюджет
 Окръжен съд    Съдии  
 Съдии в ОС Враца

Към настоящия момент в Окръжен съд Враца работят 18 съдии и 2 младши съдии

Председател от 28.07.2014г.  е НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
със заместници:

съдия ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА – Председател на гражданско отделение
съдия ВЕСЕЛКА ИВАНОВА – Председател на наказателно отделение

Съдии:

Агнеса Ставарова - наказателно отделение
Лидия Крумова - наказателно отделение
Снежана Наумова - наказателно отделение
Иван Маринов - наказателно отделение
Христина Михайлова - наказателно отделение
Петя Вълчева - наказателно отделение

Татяна Александрова - гражданско отделение
Мария Аджемова - гражданско отделение
Рената Мишонова-Хальова - гражданско отделение
Пенка Петрова - гражданско отделение
Мирослав Досов - гражданско отделение
Димитър Мирчев - гражданско отделение

Росица Иванова –  Ръководител на търговско отделение
Николай Христов - търговско отделение
Радослава Симеонова - търговско отделение

Младши съдии:

Веселина Павлова
Светозар Георгиев

Съставите от търговското отделение на Окръжния съд заседават всеки вторник; въззивните състави на гражданското отделение заседават всяка сряда; въззивните състави на наказателното отделение заседават всеки четвъртък;


Врачанският окръжен съд използва автоматизирана система за управление на делата. Разпределението на делата  се осъществява на принципа на случайния избор.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР