В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдии  
 Съдии в ОС Враца

и.ф. Административен ръководител - председател от 29.07.2019г.  е съдия ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

съдия ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА – зам. Председател на гражданско отделение


Съдии:

Агнеса Ставарова - наказателно отделение
Лидия Крумова - наказателно отделение
Иван Маринов - наказателно отделение
Петя Вълчева - наказателно отделение

Надя Пеловска - гражданско отделение
Татяна Александрова - гражданско отделение
Мария Аджемова - гражданско отделение
Рената Мишонова-Хальова - гражданско отделение
Пенка Петрова - гражданско отделение
Мирослав Досов - гражданско отделение

Росица Иванова –  Ръководител на търговско отделение
Радослава Симеонова - търговско отделение

Младши съдия:

Иван Никифорски
Магдалена МладеноваВрачанският окръжен съд използва автоматизирана система за управление на делата. Разпределението на делата  се осъществява на принципа на случайния избор.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР